Актуални Новини, Новини

ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И ПОЛИЦИЯТА, НАСОЧЕНО КЪМ УЧИЛИЩАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ”

LLP_BGпо Регионално партньорство, Секторна програма „Коменски” Програма „Учене през целия живот”

Регистрационен номер на Партньорството:  2013-1-PL1-COM13-38839 2

На 19.09.2013 г. от 09:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация гр. Берковица, община Берковица ще се състои първа официална работна среща на партньорите по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции” с регистрационен номер 2013-1-PL1-COM13-38839 2 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”. Срещата ще се проведе с участието на представители на двата основни партньора, които са Община Берковица, България и община Елбльог, Полша.

Още информация.