Актуални Новини

ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“ В ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“

В ЦДГ „Пролетна дъга“ кипи оживена дейност по проекта към ПУДООС на тема „Приятели на природата“. Монтирани бяха детски пикник маси и пейки за дейности на открито и реализирани занимания сред природата. По проекта бяха закупени  дървени сандъчета  и цветя, като всяка група оформи своя цветна миниградинка. В предстоящата учебна година в почистването и озеленяването, освен децата ще се включат и техните родители и персонала на детската градина. В дългосрочен аспект изградените занимални на открито ще  подобрят условията за отдих, наблюдаване и опознаване на природата.