Актуални Новини

ПРОЛЕТНО ЗАЛЕСЯВАНЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

На 3 април от 10:30 часа, по случай Седмицата на гората, Община Берковица съвместно с РДГ и ДГС ще засади около 40 броя фиданки в двора на Трето ОУ „Иван Вазов“, парк „Здравец“ и при паметника на Христо Ботев. В залесяването участие ще вземат и ученици от Лесотехническа професионална гимнация – Берковица.