Актуални Новини

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА

От 01 март 2018 г. влизат в сила промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., с които се въвежда нова регламентация на извършваните заверки на подписа на преводача за преводи по реда на Правилника.

Удостоверяването на подписа на преводача, направил превод по реда на Правилника на документи, с произход чужбина и предназначени за ползване в Република България, се извършва както от Министерство на външните работи, така и от всички нотариуси в страната. С оглед гарантиране на правната сигурност, преводачът представя на нотариуса издаден от Министерство на външните работи документ, че има право да извършва официални преводи.

Същевременно се запазва досегашният ред относно заверката на подписа на преводача, направил превод по реда на Правилника на документи, с произход от Република България и предназначени за ползване в чужбина, като тя ще продължава да се извършва само от Министерство на външните работи.

Линк от сайта на МВнР съобщение на Дирекция Консулски отношения:

http://www.mfa.bg/uploads/files/Consular/2018-10-01/pravilnik-izmenenie.pdf