Актуални Новини

ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БЕРКОВИЦА – ГОДЕЧ”

На основание на получено писмо от МЗХ с изх.№ 41-04-32/13.07.2012г. за одобрение на персонала на Сдружение ” Местна инициативна група – Берковица – Годеч”, се наложи да бъде освободен от поста изпълнителния директор  инж. Ваня Каменова. Промяната се налага поради  отсъствието на  документи,  доказващи  опит, съгласно чл.7, ал. 5 от Наредба 23/ 18.12.2009 год. за заемане на длъжността изпълнителен директор. Смяната  в ръководството на Сдружение ” МИГ Берковица – Годеч” няма да повлияе върху ежедневната работа  по прилагане на Стратегията за местно развитие.

Председател на УС : Димитрана Каменова

Вашият коментар