Актуални Новини

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

С началото на отоплителния сезон се повишава и риска от възникване на пожари, като причините основно са липсата на подготовка за използване както на отоплителните уреди, така и на димоходните тръби и комините!
Във връзка с това, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица, отново напомняме някои от основните правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

I. ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

– Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
– Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност, стените на печките прогарят.
– Под печките за твърдо гориво трябва да има поставена негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 30см. и 20см. встрани, с борд 1см.;
– Отстоянието от горими предмети не трябва да е по-малко от 50 см.!!! Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали! При по-малко разстояние до горими материали е необходимо същите да се защитят с „екрани” от гипскартон или друг негорим материал;
– Проверява се стабилното укрепване на димоотводните тръби (кюнците). Прогорели /пробити/ кюнци, незабавно се подменят с нови!
– Отворите към комина, трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
– В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.
– Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат.
– Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали.
– От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията на комина! Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.
– Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
– Винаги след ползване на печка на твърдо гориво, тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. „непълно горене” или „тлеене” на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис /СО/. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната й камера!
– При почистването на отоплителните печки, сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите в които се изхвърлят други горими отпадъци!
– Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.
– След всяко презареждане на печките е необходимо плътно да се затварят вратичките им;
– Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.
– Съхраняването на горивата, трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.
– Пристроените към къщите навеси, трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени.
– Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини. При наличие на влага те могат да се самозапалят!

II. ВНИМАНИЕ:

– Всички неизправности в отоплителните и електронагревателни уреди се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация!
– Не оставяйте без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!
– Преди началото на отоплителния сезон, почистете комина и кюнците от натрупани сажди! Ако вече се отоплявате и не сте го направили: НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!
– Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! НИКОГА НЕ ГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ! Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.
– При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението, затворете вратата след Вас и се обадете на тел. 112!

20.10.2014г. От Ръководство на РСПБЗН
гр.Берковица