Актуални Новини

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

3500 гр.Берковица, ул. „Антон Страшимиров” №2

С началото на отоплителния сезон се повишава и риска от възникване на пожари, като причините основно са липсата на подготовка за използване както на отоплителните уреди, така и на димоотводните тръби и комините! Във връзка с това, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Берковица отново припомняме някои от основните правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

 

             I.      ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

 

–          Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

–          Горивните камери на такива уреди са изчислени за определен тип гориво и при ползването на други горими вещества и материали с по-висока калоричност, стените на печките прогарят, създавайки непосредсвена опасност от възникване на пожар.

–          Под печките за твърдо гориво не трябва да има горими настилки, или трябва на тях да има поставена негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 30см. и 20см. встрани, с борд 1см.;

–          Отстоянието от горими предмети не трябва да е по-малко от 1 м.!!! Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали! При по-малко разстояние до горими материали е необходимо същите да се защитят с „екрани” от гипскартон или друг негорим материал;

–          Проверява се стабилното укрепване на димоотводните тръби (кюнците). Прогорели /пробити/ кюнци, незабавно се подменят с нови!

–          Отворите към комина, трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.

–          В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от веднъж годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.

–          Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства или помещенията, същите трябва незабавно да се измажат.

–          Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали и на разстояние не по-малко от 10 см. от тях.

–          От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията на комина! Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до нейното запалване.

–          Печките никога не трябва да се разпалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за следващия ден.

–          Винаги след ползване на печка на твърдо гориво, тя трябва да се изгасява докрай. Опасно е т. нар. „непълно горене” или „тлеене” на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис /СО/. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Този газ е причина за по-голямата част от смъртните случаи при оставени тлеещи печки в помещения с пребиваване на хора. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната й камера!

–          При почистването на отоплителните печки сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите в които се изхвърлят други горими отпадъци!

–          Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.

–          След всяко презареждане на печките е необходимо плътно да се затварят вратичките им;

–          Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.

–          Съхраняването на горивата трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене, както и с източници на запалване.

–          Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени.

–          Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини. При наличие на влага те могат да се самозапалят!

 

 

          II.      ВНИМАНИЕ:

 

–          Всички неизправности в отоплителните и електронагревателни уреди се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация!

–          Не оставяйте без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!

–         Преди началото на отоплителния сезон, почистете комина и кюнците от натрупани сажди! Ако вече се отоплявате и не сте го направили: НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!

–          Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! НИКОГА НЕ ГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ! Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.

–          При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението, затворете вратата след Вас и се обадете на тел. 112!

 

 

 

 

14.01.2013г.                                                          инсп. Михайлов

гр.Берковица                                                          РСПБЗН-Берковица

 

 

Вашият коментар