Актуални Новини, Новини

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА