Актуални Новини

ПРОУЧВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В РАЙОНА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3_1Проектът на Нов Български Университет „Непознатият Гаган – от Античността до новото време“ цели да реализира теренно проучване на с. Гаганица (Гаган) осъществено съвместно с РИМ Монтана и Община Берковица. Той е финансиран от Студентски съвет на Нов Български Университет.  Ще се направи теренен обход на всички регистрирани археологически обекти, както и евентуално регистриране на нови такива. В с. Гаганица са съсредоточени археологически обекти от Античност, Средновековие (Второ българско царство), Възраждане и Ново време.

Специално внимание ще се обърне на средновековната църква „Свето Възнесение Господно“, обявена за паметник на културата с местно значение, построена през 17 век. В тази църква обект на изследване и проучване ще бъдат иконите, както и част от олтара й, които не са проучвани и публикувани и са част от фонда на Регионалния Исторически Музей гр. Монтана. През епохата на Възраждането в с. Гаганица , започват да се строят специфични тип къщи нар. Гаганишки, които са различни от всички други строени в целият район. Землището на с. Гаганица е с висока концентрация на археологически и исторически обекти и дава възможност за проследяване на културно-историческото развитие на района през отделните епохи от Античността до Ново време. С този проект стартира съвместната работа между НБУ , Община Берковица и РИМ Монтана и поставя основата на съвместното сътрудничество между участниците за осъществяване на проекти за проучване и опазване на културно – историческото наследство в района на Община Берковица.

През последните десетилетия района на с. Гаганица, като част от Северозападна България, остава настрана от проучванията на историци и археолози и предлага възможност за провеждането на редица научни изследвания.
Проектът ще даде възможност да бъдат публикувани за първи път голяма част от иконите и иконостаса на църквата „Свето Възнесение Господно“, както и ще бъде предпоставка за превръщането на НБУ във водеща институция осъществяваща проучванията в района на Община Берковица. Резултатите от проекта ще бъдат публикувани в Годишното издание на РИМ Монтана за 2014 г. , както и като електронните публикации на НБУ.
Провеждане на семинар в гр. Берковица с участието на представители от НБУ , РИМ Монтана и  Музеен комплекс гр. Берковица.
Студентите от БП „История“ и „Археология“, участници в проекта ще имат възможност да придобият опит за работа в екип и по проектна дейност, както и да получат кредити за стаж и практика по специалността.