Актуални Новини

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРОФЕСИЯ „РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО“ ПО ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ-2-2019Г.“

IMG_20190410_100731По проект „Ние също можем-2-2019г.“ от Националния план за действие по заетостта през 2019г., обучаващите се 12 безработни лица по Професионална компетентност професия „Работник в озеленяването“ с преподавател г-жа Йорданка Петрова, залесиха по собствена инициатива гинко билоба, бамбук и пирамидална туя, които бяха безвъзмездно предоставени от г-н Иво Еленков, който е част от обучаващия се екип. Растенията бяха залесени пред бл. Ком, гр. Берковица (мястото където се провеждаха обученията). Обещаха, че ще полагат необходимите грижи за тях и след приключването на проекта.