Актуални Новини

ПРОФИЛАКТИКА НА СЛАБОНАПОРЕН КАНАЛ „КЛИСУРА“

Предприятие „Язовири и каскади“, язовирен район „Петрохан“ съобщава, че във връзка с предстояща профилактика на Слабонапорен канал „Клисура“ е необходимо да бъде източен изравнител „Клисура“. Отварянето на савака на основния изпускател ще се извърши на 11.11.2014 г. в 10.00 часа. Предварително водните маси в изравнителя ще се преработят енергийно до неизползваем обем 2800 куб.м. От 10.00 часа до 14.00 часа на 11.11.2014 г. неизползваемия обем от 2800 куб.м. ще бъде източен с дебит 0,195 куб.м/с без допускане на висока вълна по поречието на река Бързия. Ще се предприемат всички технически и организационни мерки за опазване на водата в река Бързия от наноси. Профилактиката включва огледи, поставяне на предпазна решетка в основата на водна кула „Клисура“ и подобряване на водоплътността на дилатационна фуга на мост-канал № 3. Срокът на изпълнение е до 17.11.2014 г.