Текущи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ “Иван Вазов 1911” с. Бързия

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище “Иван Вазов 1911” с. Бързия

Запитване за оферта

  1. Приложение №1 – Техническа спецификация
  2. Образец №2 – Техническо преложение
  3. Образец №3 – Ценово предложение
  4. Приложение №3а – Количествени сметли

РЕШЕНИЕ за избор на изпълнител

 

One thought on “ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ “Иван Вазов 1911” с. Бързия

Comments are closed.