Текущи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ “Развитие 1927” с. Боровци

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище “Развитие 1927” с. Боровци

Документи

Количествена сметка