Актуални Новини

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ „ДЕН БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ“

Осмокласници от Второ ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица взеха участие в първия етап от провеждането на психологически експеримент в училище, наречен „Ден без технологии“. Експериментът е част от пилотната реализация на т.нар. Интегриран технологичен план (ИТП). През учебната 2016/2017 година в 16 български училища експериментално ще бъдат реализирани иновативни планове за въвеждане на образователни технологии, резултат от селективна обучителна програма, осъществена в Центъра за технологии в образованието и училищна промяна към Педагогическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. Програмата се администрира от Института за международно образование и се финансира от Фондация Америка за България.

На територията на Област Монтана такъв ИТП се осъществява в СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец, в рамките на който е планиран психологическият експеримент „Ден без технологии“. Проучването вече се провежда паралелно и във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Монтана, Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ – гр. Монтана, Второ ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Берковица, както и в Основно училище № 14 в гр. Елбльонг, Полша.

За реализацията на този експеримент е ангажиран екип от Центъра за приложна психология на Фондация ХЕЛТ, а след приключване на експерименталните процедури ще бъде изготвен Доклад-анализ на резултатите, който се очаква да бъде представен на световното изложение на образователни технологии – BETT в Лондон през 2017 г.

За целите на експеримента, след инструкции от РУО – Монтана, са получени необходимите декларации за съгласие от родителите за участие на децата им в планираното проучване.

Методиката на психологическия експеримент „Ден без технологии“ включва използване на Въпросник (към учениците) за оценяване на тревожността като състояние или черта (по адаптирания метод на проф. Чарлз Спийлбъргър: STAI-Y), както и въпросник (към наблюдаващите педагози) за обща оценка на груповото поведение в клас и в училище.

В продължение на шест учебни часа учениците, участващи в експеримента, бяха лишени от достъп до дигитални и комуникационни технологии – смартфони, таблети, лаптопи, компютри и др.

В зависимост от получените резултати, могат да се планират допълнителни извънкласни дейности, минимизиращи евентуалния негативен ефект от използване/неизползване на дигитални технологии в училище. Това ще стане след приключване на втория етап от експеримента, планиран за пролетта на 2017 г.