Архив

Публична Покана – Информация и публичност

„Техническа помощ за осигуряване на информация и публичност на проект „Интегриран воден проект за  Инженеринг – проектиране и строителство по части  „Канализация“  и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град Берковица“

1. Публична Покана

2. Документация за участие