Архив

Публична Покана

Приготвяне и доставка на готова храна за деца и възрастни по обособени позиции за нуждите на ДДМУИ-гр. Берковица и ДДЛРГ „Люба Тенева” – гр. Берковица

1. Публична Покана

2. Документация

3. Протокол от работата на комисията