Архив

Публична Покана

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема от квотата на община Берковица ”
1. Публична Покана

2. Документи за участие

3. Протоколи

4. Договор