Текущи

Публична Покана

събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда. За „почистени” се считат площите, при които е почистено цялото пътно платно по широчина на пътя, позволяващо свободното разминаване на две насрещно движещи се ППС или при невъзможност за разминаване да са изградени отбивки за изчакване и разминаване с насрещно движещите се ППС.

Отварянето на офертите ще се състой на 03.12.2014 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Берковица

1. Публична Покана

2. Документи за участие

3. Протокол