Община Берковица

Публична Покана

„Осъществяване на пропускателен режим и 24 часова невъоръжена охрана включително и чрез инсталиране на собствена система за видеонаблюдение на Дом за деца лишени от родителска грижа „Люба Тенева” – гр. Берковица и Център за настаняване от семеен тип за деца – гр. Берковица“

1. Публична Покана

2. Условия за участие