Обяви

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Второ основно училище “Христо Смирненски” – Берковица стартира процедура за избор на доставчик на храна за учениците от 1. до 8. клас и децата от ПГ.
Съгласно Закона за обществените поръчки училището отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА към заинтересованите фирми и организации от региона.
Поканата е валидна до 15.12.2014 г. включително.

Оферти от кандидатите ще се приемат до 16:30 ч. на 15.12.2014 г. в деловодството на училището – гр. Берковица, ул. “Еделвайс” № 1.
Подробности – в пълния текст на поканата: тук
Изискванията, условията и указанията за участие са посочени в документацията , която е достъпна в профила на възложителя: https://www.2ou-berk.com/.
Офертите ще се разглеждат на 16.12.2014 г. в 14.00 часа в кабинета на директора на 2. ОУ “Христо Смирненски” – Берковица.

Подробности – в пълния текст на поканата: тук  и https://2ou-berk.com/