Обяви

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

IV ОУ „Георги Сава Раковски”  гр. Берковица стартира процедура за избор на доставчик на храна за учениците от 1. до 5. клас и децата от ПГ за закуска и обедно хранене. Съгласно Закона за обществените поръчки училището отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА към заинтересованите фирми и организации от региона. Поканата е валидна до 12.01.2015 г. включително.Оферти от кандидатите ще се приемат до 15.00 ч. на 12.01.2015 г. в деловодството на училището – гр. Берковица, ул. „Първи май“ № 38.

Изискванията, условията и указанията за участие са посочени в документацията, която е достъпна в профила на възложителя:

htpp://4ou-berkovitsa.org/