Архив

Публична Покана

Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и изготвяне на окончателен доклад, както и изброените дейности в одобрената от възложителя Техническа спецификация.

1. Публична Покана

2. Документация

3. Техническа Спецификация

4. Образци