Архив

Публична Покана

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец“, град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура“, финансиран по мярка 313 от Програмата за развитие на селските  райони за периода 2007-2013 г., Договор № 46/3/3130254/18.12.2013 г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на паркови елементи и детски съоръжения“, Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на соларни осветителни тела“