Архив

Публична Покана

„Избор на изпълнител за провеждане на оценка на изпълнявания Общински план за развитие (2007 – 2013), разработване на анализи и провеждане на проучвания, изследвания за разработване  на Общински план за развитие на община Берковица (2014-2020 г.) и разработване на Общински план за развитие на община Берковица за периода 2014-2020 г.” Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на дейностите, описани по-долу: – Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие (2007 – 2013 г.) с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014-2020 г. – Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие /2014-2020г./ – Разработване на общински план за развитие на Община Берковица за периода 2014-2020 г.

 

1. Публична покана

2. Документи за подбор