Архив

Публична Покана

„Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Берковица, провеждане  на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица”

 

1. Публична Покана

2. Документи за подбор