Архив

Публична покана

Осъществяването  на пропускателен режим и 24 часова невъоръжена охрана включително и чрез инсталиране на собствена система за видеонаблюдение на обекти – Дом за деца лишени от родителска грижа и Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица има за цел осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост на Дом за деца лишени от родителска грижа и Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица и осъществяване на пропускателен режим.

Публична Покана