Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013

На основание чл.140 ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.44 ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица, Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова оповестява, публичното обсъждане с местната общност на Отчета за изпълнението на Бюджет 2013 г. ще се проведе на 23 април 2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на общината.