Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 7 август 2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе публично обсъждане на намерението на Община Берковица за поемане на дългосрочен кредит, на основание чл.15 ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг на Общински съвет Берковица. Предназначението на дългосрочния общински дълг с банков кредит е финансиране на ремонт на тротоари в село Бързия и улици в гр. Берковица “Шабовица“, „Страцимировска“, „Царибродска“. Практиката на общинското ръководство е цялостно преасфалтиране на улиците, а не многократно изкърпване на дупки.  Максималният размер на кредита е 370 000 лева. На публичното обсъждане присъстваха Зам. кметът Радослв Найденов, директори дирекции, служители на администрацията, директори на социални заведения и местната общност.