Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2015 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на ОбС-Берковица организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2015 г., което ще се проведе на 18 март 2016 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица.