Актуални Новини, Новини

Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет 2011

Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г. се проведе днес от 10.00 часа в заседателната зала на Община Берковица. Присъстваха кмета Димитранка Каменова, председателя на Общинския съвет инж. Петър Якимов, общински съветници, представители на общинска администрация, ръководители на бюджетни звена и представители на медиите. Срещата откри кмета Димитранка Каменова, главния счетоводител на общината запозна присъстващите с Отчета за изпълнение на Бюджет 2011. В хода на разговорите и в отговор на зададени въпроси г-жа Каменова заяви, че се заема с ритмичното разплащане на задълженията от минали години, осигуряване на средства за неотложни текущи разходи и повишаване на събираемостта, както и финансова дисциплина. Отчета за изпълнение на Бюджет 2011 ще бъде публикуван като приложение в сайта.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2011

Вашият коментар