Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111П О К А Н А

Председателят на Общински съвет – Берковица организира публично обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2016 година. Обсъждането ще се проведе  на 20.09.2017 година в Заседателната зала на Общинска администрация от 11.00 часа

ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА