Актуални Новини, Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

IMG_5593Днес, 22.01.2020 година, в заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се състоя публичното представяне и обсъждане на проектобюджет за 2020 година. На срещата присъстваха Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, Председателят на Общински съвет – Берковица Милован Жан Панталеев, зам. – кметът Спаска Георгиева, зам. – кметът Атанас Георгиев, Ангелина Андонова – Главен експерт „Бюджет“, гл. счетоводител Анита Филипова, кметове и кметски наместници, общински съветници, представители на социалните заведения и образователните институции, служители от общинската администрация, граждани.

Ангелина Андонова (главен експерт „Бюджет“) разясни на присъстващите чрез презентация предложението за бюджета за 2020 година. Проектът на бюджетa на Община Берковица очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година.

IMG_5594Кметът на община Берковица Димитранка Каменова даде думата на присъстващите и отговори на всички въпроси, отправени към нея.

Бюджетът на Община Берковица ще бъде гласуван на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 31.01.2020 г.