Актуални Новини, Новини

ПУДООС ОДОБРИ ТРИ ПРОЕКТА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НА СТОЙНОСТ БЛИЗО 20 000 ЛЕВА

Три проекта от община Берковица са одобрени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Община Берковица, ДГ „Детелина“, с. Замфирово и Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица ще получат финансиране, за да реализират проектите си.

Първият одобрен проект, „Обособяване на зона за отдих, спорт и игра на ул. „Малинарка“ в гр. Берковица“, е с бенефициент Община Берковица и е на стойност 9998,40 лв. По него се предвижда почистване и облагородяване на терена и обособяване на зона за отдих, спорт и игра.

Вторият проект е „Обособяване на място за игра и обучение на открито в ДГ „Детелина“, с. Замфирово“, благодарение на който ще се облагороди дворното пространство на детската градина и ще се изгради детски кът с нови съоръжения за обучение и игра на открито. Стойността на проекта е 4998,00 лв.

Третият проект, получил финансиране, е „Еко навигатор от Лесотехническа професионална гимназия /ЛПГ/, гр. Берковица“ и е на стойност 4665,98 лв.