Актуални Новини, Новини

ПЪРВА КОПКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

На 23 септември 2013г. (понеделник) от 11.00ч. ще бъде направена първа копка за изграждане  на Център за настаняване от семеен тип –Берковица.

Изграждането се извършва по Договор с Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 321 с номер 12/321/01099 от 03.10.2012г., където строително-ремонтните работи са на стойност 585223.12 лв без ДДС, предвидено е закупуване на оборудване на стойност 38883 лв без ДДС. Стойността на строителния надзор е 7500лв без ДДС. Изпълнител на строително-ремонтните дейности е „Аи Ти Ди груп“ ЕООД – София. Целта на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация и да се повиши качеството на грижа за деца , отглеждани в извънсемейна среда посредством създаване на среда и условия за отглеждане максимално близки до семейните, допринасящи до нов тип резидентни и съпътстващи  услуги в общината.

Проекта  е с продължителност до 15.07.2015г.