Актуални Новини

ПЪРВА КОПКА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРАЖЕНИЕ В СЕЛО БЪРЗИЯ

На 25 септември /сряда/ 2013 г. от 11.00 часа в местността „Равнище“ над село Бързия ще бъде направена символична първа копка и тържествен водосвет на пречиствателно съоражение. С това ще се даде старт на  строителните работи на пречиствателно съоражение за питейни води, алпийско водохващане и рехабилитация на съществуващ, довеждащ колектор в село Бързия. Договорът между кмета на община Берковица Димитранка Каменова и представител на Обединение „Геостройтехмин“ бе подписан на 14.08.2013 г.  Общата стойност на проекта е 5 695 620,88 лева. Той цели подобряване качеството на питейната вода на жителите на с. Бързия и е финансиран от Държавен Фонд „Земеделие“, „Програма за развитие на селските райони 2007-2014“. Договорът е   № 12/321/00031 от 18.02.2010 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.