Актуални Новини

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕЛИГИЯ – ПРАВОСЛАВИЕ

На 28, 29 и 30 септември 2012 година в Пловдив се проведе Първата национална конференция по Религия – Православие. Темата бе „Нравственото възпитание на учащата се младеж в съвременна България”. Участник в инициативата на Пловдивската света митрополия и единствен представител от област Монтана беше Надя Тимчева – учител във второ ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица. 
На конференцията се разгледаха важни въпроси, свързани с предмета Религия – Православие и необходимостта от изучаването му в училище чрез ЗИП и СИП.
В Пловдив присъстваха и делегации от православните църкви на Русия, Сърбия, Румъния и Гърция, които взеха активно участие във форума.

Вашият коментар