Актуални Новини

ПЪРВА ТРУДОВА БОРСА ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_2783На 14 декември 2018 г. в консултантски център – Берковица се проведе първата трудова борса за лица в неравностойно положение.  Тя се провежда в рамките на Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163).  На присъстващите бяха представени пет фирми, търсещи работна ръка. Това са: фирма за производство на банички, Комунални дейности, Дом за стари хора-Берковица, ДЦ „Камбанка“ и „Екотера“. С организирането и провеждането на трудови борси в IMG_2778рамките на проекта се постига:

  • Улесняване на преките контакти между работодатели и лицата от уязвимите групи, които търсят работа;
  • Създаване на база данни с актуална информация относно пазара на труда, възможности за преквалификация, съответното законодателство;
  • Установяване на ефективно сътрудничество и комуникация между институциите, чиито основни дейности са свързани с лица в неравностойно положение, организации за трудово посредничество и работодатели в трансграничния регион с цел намаляване на изключването на пазара на труда на маргинализирани групи – роми и хора с увреждания.