Актуални Новини, Новини

ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

На 20.05.2020 г. Председателят на Управителния съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч – Димитранка Каменова и Елена Цветкова – собственик на фирма „Енергоимпекс“ ООД подписаха първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.2-8.6 – „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.