Актуални Новини

ПЪРВИ СЕВЕРОЗАПАДЕН ФЕСТИВАЛ НА ДУХОВАТА МУЗИКА

БДМ ФЕСТ

Организатори: Община Берковица и Берковската Духова Музика

Със специалното участие на  Руслан Мъйнов и Берковската Духова Музика.

Специални гости – оркестър „Дар Мар“ – Княжевац, Сърбия.

9 септември 2017 г.,  17:00 ч.,  площад  „Йордан Радичков“    гр.Берковица.

РЕГЛАМЕНТ

  • Фестивалът е с конкурсен характер.
  • Могат да участват състави до 12 души (за детски групи няма ограничение) с програма до 20 мин.
  • Журито на фестивала е съставено от ръководителите на участващите групи плюс двама представители на организаторите. Разбира се, в момента на изпълнение, съответният представляващ от даден оркестър нe гласува, а свири с колегите си на сцената. Оценяването е по 10 точкова система в следните критерии: музикалност, виртуозност, артистичност и атрактивност. Протоколите от гласуването се обработват в присъствието на нотариус и обявяват от представител на Община Берковица.
  • Награден фонд: 1 награда – 500 лв., 2 награда – 350 лв., 3 награда – 200 лв. Всички участници получават Диплом и плакет от организаторите.
  • Сцената на фестивала е с размер 8 х 6 метра с пълно техническо оборудване.
  • Участниците предоставят своите права по смисъла на ЗАПСП на организаторите, които си запазват правото да записват, заснемат и разпространяват в цялост и на части изпълненията на групите по време на фестивала по всички не забранени от закона начини.
  • Разходите за транспорт и евентуално нощуване, както и всички медицински и застраховки живот са за сметка на участниците. Организаторите поемат едно хранене на човек в рамките на деня.
  • Всички участници трябва да бъдат на мястото на провеждане (пл. „Йордан Радичков“) за звукови проби и евентуално настаняване до 13:00 ч. на 9 септември.

За контакт и заявки за участие: Росен Красимиров  тел.+359 88 888 4163,

email: rosen_bdm@abv.bg

БДМ ФЕСТ партньори – Телевизия бТВ, Радио Веселина, Радио Беркк-М