Актуални Новини

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“

IMG_20190916_110613Детска градина „Звънче“ посрещна своите възпитаници в новата учебна година в реновирана сграда, чието обновление беше реализирано по проект BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче, град Берковица” по административен договор за БФП № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0061-С02 и № РД-02-37-43/01.09.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна IMG_20190916_110947програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

С много песни и стихове децата от ПГ „Конче“ поздравиха присъстващите на този празничен ден.

Отново сме с надежди за по-успешна и спорна учебна година, с очаквания за разбиране от обществото на значимостта на тези първи години, които детето е в детската градина. Тук то израства като личност,  учи се да уважава и поставя началото на изграждане на IMG_20190916_112729ценностна система. Възпитава се в любов към Родината, научава за света, който го заобикаля, учи се да го пази и да се съобразява, да уважава интереси и мнения.

Архимандрит Антим отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие, във връзка с успешното приключване на проект за подобряване на енергийната ефективност в детското заведение.

Специални гости на тържеството бяха инж. Милчо Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете г-жа Ася Велиславова и г-н IMG_20190916_105622Радослав Найденов, както и служители на администрацията.

Кметът инж. Милчо Доцов поздрави всички малчугани и подари на детската градина косачка за трева, с която да поддържат тревните площи.

На всички деца от детските градини на територията на община Берковица пожелаваме неповторими моменти на щастие, на семействата им спокойствие и удовлетвореност от постиженията на децата, на учителите –с любов да открехват пред своите възпитаници IMG_20190916_110255вратата към чудния свят на знанието.