Актуални Новини

ПЪРВИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ЗЛАТИЯТА-2013“

Община Вълчедръм, за първа  година – 2013, ще проведе фолклорен фестивал “Песни и танци от  Златията”, който се явява продължение на фолклорен преглед, с начало 2008 година – “Златията пее и танцува”.Фестивалът не е с конкурсен характер и ще се състои на 12 октомври – в рамките на  тържествата по повод Празника на града – 14 октомври, 2013 г. под патронажа на Кмета на общината. Могат да участват  състави и изпълнители на автентичен и обработен фолклор от Община Берковица. След подаване на  заявка за участие ще бъде  изпратена и  програмата на фолклорния фестивал.

 

СТАТУТ

Община Вълчедръм и НЧ „Рало – 1891” обявяват за първа година фолклорния фестивал “Песни и танци от  Златията”, който се явява продължение на фолклорен преглед с начало 2008 година – “Златията пее и танцува”

12 октомври от 09.00 часа на площада в гр. Вълчедръм

 

Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на общината. Участие могат да вземат всички, които изпълняват български автентичен и обработен фолклор (песен,танц или обичай). Възрастта е без ограничение.

 

I.Цел.

Утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално-певческо изкуство в съвременния живот. Създаване  възможност на самодейните колективи да получат обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът е част

от нашия свят.

 

II. Организатори.

Организатори на  фолклорния фестивал “Песни и танци от Златията” са община Вълчедръм и НЧ “Рало-1891”.

         Осигурява се професионално жури и озвучаване.

 

IV.Регламент.

Участниците във фолклорния фестивал “Песни и танци от Златията” представят своя програма при следния регламент:

         Колективите за народни обичаи представят обичай до 10 минути.

         Певческите групи и танцовите  състави – по две изпълнения до 8минути.

         Индивидуалните изпълнители /певци и инструменталисти/–  две изпълнения –  до 4 минути.

 

V. Изисквания към заявките.

1.Заявките трябва да съдържат следната информация:

         Вид на колектива, наименование на изпълненията, времетраене;

         Брой участници;

         Художествен ръководител;

         Адрес и телефон за комуникации.

2. Заявките да се изпращат в срок до 10 септември, 2013 г. на адрес:

3650, община Вълчедръм, ул “България” 18-20

Е-mail: vdrmkmet@yahoo.com

              kornelia_mz@abv.bg