Актуални Новини

ПЪРВИ ФОРУМ НА ОБЩНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

IMG_1563На 20 декември 2012 г. в ДЦ „Камбанка” се проведе първи форум на общността на територията на „МИГ-Берковица и Годеч”. Събитието бе открито от Ирена Михайлова – Изпълнителен директор на „МИГ-Берковица и Годеч”. Участниците във форума бяха запознати с дейностите от Стратегията за местно развитие на територията на МИГ-а, извършени до момента. Представен бе и индикативен график за прием на проектни IMG_1564предложения за 2013 г. Във втория дискусионен панел бе направен преглед на възможностите за финансиране по мерките от СМР , както и добрите практики и реализирани проекти, и новите възможности за бизнес. В третия дискусионен панел участниците чуха за ефека на СМР върху икономиката и населението на територията на „МИГ-Берковица и Годеч”, поуките от първите два приема на проектни предложения, СМР и бъдещото развитие за следващия програмен период. В края на срещата се формулираха препоръки за определени дейности, актуализацията на СМР и бъдещото развитие на стратегията.

Вашият коментар