Архив

„Първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 от 05.04.2013 г. „Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица” по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ oт „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Открита процедура –

„Първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 от 05.04.2013 г. „Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица” по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ oт „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски  фонд за развитие на селските райони.

1. Решение

2. Обчвление

3. Документация

4. Решение за промяна