Актуални Новини

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ЗА 2014 ГОДИНА

19 съветника присъстваха на първата сесия на Общински съвет Берковица, която се проведе на 24 януари 2014 година. Две извънредни докладни бяха внесени  преди да продължи работата по дневния ред.  Съветниците гласуваха промяната, както и отчета на Домашен социален патронаж, който бе първа точка от дневния ред на заседанието.  Стегнато и делово заседателите приеха  проектите за решение на икономическа и техническа комисия.  На сесията с решение съветниците измениха  алинеи от Правилника за организация дейността на ОбС.  Със 15 гласа „ за“  се взе решение възнаграждението на общинските съветници да стане от 30 на сто на 50 процента от средната брутна работна заплата на общинска администрация. Основното възнаграждение на председателя на Общински съвет остава 85 на сто от размера на основната заплата на кмета.  Местният парламент взе решение  за поемането на дългосрочен общински дълг в размер на 600 000 лева за благоустрояването на кварталите „Заряница“, „Ст. планина“ и „Изгрев“ в Берковица. Подробна информация от заседанието след обработка на материалите.