Актуални Новини

ПЪРВО ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

113322Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ в Берковица започва изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ /Developing a Common Approach to Education in Entrepreneurship at School/, финансиран от Програма Интеррег V А Румъния – България 2014 – 2020, на стойност 123 267, 53 евро.

Училището е водещата организация и поема пътешествие към българските корени, съчетаващо традиция и новаторство без граници чрез изграждане на Център „Старите нови занаяти“. В него ще бъдат обособени зони по предприемачество –  грънчарство, килимарство и бродерия, дърворезба. Предстои обмяна на идеи, добри практики, опит, техники, технологии и приятелство с учителите и учениците от румънското училище „Захария Станчу в гр. Рошиори де веде, което е партньор по проекта. Вторият партньор по проекта е Регионално управление на образованието, Монтана.

Проектът напълно кореспондира с изграждането на „Център по природни науки и предприемачество“ в Първо основно училище, финансиран от Фондация „Америка за България“ и дарители, по инициативата „Училища на бъдещето“.