Актуални Новини, Новини

ПЪТУВАЩО ТУРНЕ “ТАНЦУВАЙ С МЕН” ПО ПРОЕКТ “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО” ГОСТУВА В НЧ “ИВАН ВАЗОВ 1911” С. БЪРЗИЯ

Деца и младежи от ОУ “Георги С. Раковски” – с. Бързия, 4. ОУ “Георги С. Раковски”- гр. Берковица, ЦНСТПЛУИ – гр. Берковица, гости и жители на село Бързия се включиха в културно-образователна танцова инициатива и иновативен подход за представяне и популяризиране на етнокултурни събития с участието на различни специалисти, млади изпълнители и утвърдени артисти от България и Исландия.

Проектът е насочен към подобряване на достъпа до изкуство и култура за етнически и културни малцинства и задоволяване на нуждите на деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип.