Актуални Новини

ПЪТЯТ ПРЕЗ ПРОХОДА ПЕТРОХАН ЩЕ БЪДЕ ЗАВЪРШЕН В СРОК УВЕРЯВАТ ОТ МРРБ

111С писмо до МРРБ кметът на Община Берковица Димитранка Каменова повдигна проблема в сферата на пътната инфраструктура в Община Берковица, в частност пътя през прохода Петрохан. В отговор на това зам. министърът Ангел Петров от Министерството на регионалното развитие и благоустройство предостави следната информация: „Предвид факта, че е необходимо да бъдат приключени обектите от Проект „Транзитни пътища V” с изпълнение на строително-монтажни работи повече от 50 % и отчитайки сроковете им за завършване, а именно през първото шестмесечие на 2013 г., Ви информирам, че срокът за приключване на Лот 18  е 21.09.2013 г., като изпълнените СМР към настоящия момент са 28 %. В допълнение бих искал да подчертая, че МРРБ чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, отчитайки транспортната и икономическа значимост на цитирания от Вас път от републиканската пътна мрежа, полага усилия за осигуряване на необходимите финансови средства за завършване на обекта в договорения срок, въпреки сложната икономическа ситуация.“