Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ГРИЖИ В ЦНСТ

IMG_0389На 14 март 2018 г. във връзка с писмо на АСП бе организирана и проведена работна среща от ДСП-Берковица с участието на Общинска администрация-Берковица, РДСП-Монтана, средни и основни училища, в които се обучават деца от ЦНСТ, РУ-Берковица, МБАЛ, представители на ЦНСТ и доставчици на съпътстващи услуги. На срещата бяха обсъдени качеството на грижи за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип, както и обезпокоителните сигнали в страната за оказаното насилие върху тях, зачитане и уважение на всеки потребител на социални услуги.  Дискутираха се и съвместната работа между водещите случаи социални работници в ОЗД/ХУСУ и социалните работници в резидентните социални услуги, както и възможностите за осигуряване на обучения и супервизии по проблемни случаи. След проведената работна среща от ОЗД-Берковица са обнадеждени и считат, че както и до момента в обхвата на ДСП_Берковица няма да се допусне оказване на насилие от служителите и неглижиране потребностите на децата, а напротив професионалната общност осъзнава важността да продължи работата по повишаване благосъстоянието на децата съвместно и в партньорство.