Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА НА КМЕТА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА С ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Във връзка с Решение 98 на Общински съвет Берковица от 17.02.2012 г. по инициатива на кмета Димитранка Каменова се проведе работна среща с председателите на клубове на хората с увреждания, клуба на пенсионерите, клуба на туристите-ветерани и клуба на ветераните от войните. Кметът разясни, че повода за тази среща е разпределение  на заложената и приета от Общински съвет субсидия за подпомагане на пенсионерските клубове в размер на 15 000 лева. След проведени разговори е решено  сумата да бъде разпределена на база отпуснати средства за 2011 г. , а не на база числеността на хората в даден клуб. На територията на Община Берковица техния брой е 18. Средствата ще бъдат изплащани на база изпълнение на приходите. Участниците в срещата изразиха своята благодарност за оказаната финансова подкрепа от общината.

Вашият коментар