Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

На 29 януари кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов проведе поредната работна среща с кметове и кметски наместници. Традицията, да се организира ежемесечно „Ден на кмета“ в общината ще продължи и през този мандат. В началото на срещата инж. Доцов представи  своя трети  заместник-кмет Роберт Фидосиев, чийто ресор  е инфраструктура, устройство на територията, строителство и изпълнение на проекти. Представени бяха и новите кметски наместници в селата: Комарево Ива Видова, Костенци – Димитър Димитров, Бокиловци – Румяна Филипова и Песочница – Васко Маринов. Кметът помоли всички да изслушват внимателно хората, да им помагат и подкрепят. „Разчитам, че ще се разбираме с вас“ – каза в заключение инж. Милчо Доцов. На  срещата кметове и кметски наместници по места се запознаха с произтичащите за тях задължения от закона и вътрешни нормативни актове. Бяха поставени и по-важните и неотложни задачи за месеца.  Денят на кмета  завърши с обсъждане на текущите задачи, които стоят на вниманието на кметовете и кметските наместници.